0733.015.574 / 0733.015.573 ecoparadiagnostic@gmail.com

Medicina muncii

  • Dr. Alexandra Badea

În conformitate cu legislaţia de Medicina Muncii, angajatorii din orice domeniu de activitate, fie din sectorul public, fie din cel privat, trebuie să ţină seama de reglementările privind examenul medical la angajarea în muncă, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea activitaţii. În acest sens, prin serviciul de medicina muncii, Centrul medical ECO-PARA-DIAGNOSTIC vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră în domeniu, pentru evaluarea stării de sănătate a angajaţilor societaţii, funcţie de cerinţele locului de muncă şi, în particular, funcţie de noxele profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare:

– Ordinul Ministerului Muncii şi Solidaritaţii Sociale nr. 508/20.11.2002;
– Ordinul Ministerului Sănătaţii şi Familiei nr. 933/25.11.2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii;
– Legea nr. 100 / 1998 privind asistenta de sănătate publică;
– Legea nr. 90 / 1996 privind protecţia muncii (republicată);
– H.G. nr. 1053/28.08.2003 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale.

Centrul medical ECO-PARA-DIAGNOSTIC stă la dispoziţia Dumneavoastră cu urmatoarele servicii:
– Examen medical la angajare
– Control medical de adaptare
– Control medical periodic
– Examen medical la reluarea activităţii

Păstrarea şi actualizarea dosarelor de medicina muncii în baza unui program informatizat de evidenţă şi monitorizare.
Consultanţă în relaţia cu organele de control.
Examenele şi unele investigaţii se pot efectua la sediul nostru, sau la sediul societaţii Dumneavoastră, în cazul în care aceasta dispune de spaţii special amenajate, cu respectarea condiţiilor de igienă impuse de legislaţia sanitară în vigoare. Sub titlu opţional pentru angajator, compartimentul de medicină muncii mai oferă şi alte servicii pentru beneficiul atât al angajatorului, cât şi al angajatului, prin utilizarea programelor de medicina muncii, in scopul creşterii productivitaţii muncii şi îmbunataţirii starii de sănătate a angajaţilor:
Participă la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale.

Poate să consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă.
Semnalizează şi comunică angajatorului existenţa riscului de îmbolnavire profesională.
Poate să consilieze angajatorul privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor.
Sprijină activitatea de reabilitare profesională (reconversia profesională, boala profesională)